Top

Impresszum

ITronic GmbH
Rathausgasse 20
71729 Erdmannhausen
Tel.+49 (0)71 44-8711-00
Fax +49 (0)71 44-8711-29
info@itgroup-europe.com
www.itgroup-europe.com

Cégbíróság Stuttgart: HRB 310786-M

Ügyvezetők: Dipl. Ing. (FH), Dipl. med. Inf. Ingmar Troniarsky

Közösségi adószám: DE 167761744

Adatvédelmi nyilatkozat

Felelősség kizárása

1. Online kínálat tartalma
A szerző semmilyen felelősséget nem vállal a rendelkezésre bocsátott információk tartalmának aktualitásáért, helyességéért, hiánytalanságáért vagy minőségéért. A szerző továbbá alapvetően nem vállal felelősséget olyan anyagi vagy szellemi károkért, melyek a rendelkezésre bocsátott információk felhasználásából vagy fel nem használásából, illetve hibás vagy hiányos információk felhasználásából fakadnak, kivéve, ha a szerző a kárt bizonyíthatóan szándékosan vagy súlyos gondatlanságból idézte elő. Valamennyi ajánlat kötelezettség nélküli. A szerző kifejezetten fenntartja arra irányuló jogát, hogy az oldalak bizonyos részeit vagy a teljes kínálatot külön bejelentés nélkül módosítsa, kiegészítse, törölje vagy a közzétételt időszakosan vagy véglegesen megszűntesse.

2. Hivatkozások és linkek
A szerző hatáskörén kívül eső külső internetes oldalakra („linkek”) való közvetlen vagy közvetett hivatkozás esetében a felelősségvállalási kötelezettség csak abban az esetben lép hatályba, ha a szerző ismeri a tartalmakat, és technikailag lehetséges és tőle elvárható lenne a jogszerűtlen tartalmak használatának megakadályozása. A szerző ezennel kifejezetten kijelenti, hogy a link beágyazási időpontjában a hivatkozott oldalakon nem voltak illegális tartalmak felismerhetők. A hivatkozott/kapcsolt oldalak tartalmainak vagy szerzői jogosultságának pillanatnyi vagy jövőbeni alakulására a szerző semmilyen befolyással nem rendelkezik. Ezen okból kifejezetten elhatárolja magát a hivatkozott/kapcsolt oldalak minden olyan tartalmától, amelyeket a link beágyazását követően módosítottak. A megállapítás érvényes minden olyan linkre, amely szerepel a saját weboldalon nyújtott kínálatban, érvényes továbbá a harmadik fél általi bejegyzésekre a létrehozott internetes vendégkönyvekben, vitafórumokon és levelezési listákban. Az illegális, hibás vagy hiányos tartalmakért és különösen kiemelve az olyan károkért, amelyek az ilyen módon nyújtott információk felhasználásából vagy fel nem használásából erednek, kizárólag annak az oldalnak üzemeltetője felel, amelyre a hivatkozás mutat, nem pedig az, aki linkekkel az adott közzétételre csupáncsak hivatkozik.

3. Szerzői és megjelölésre vonatkozó jog
A szerző törekszik arra, hogy minden publikációban figyelembe vegye a felhasznált ábrák, hanganyagok, videószekvenciák és szövegek szerzői jogait, a saját maga által létrehozott ábrákat, hanganyagokat videószekvenciákat és szövegeket használja fel vagy olyan ábrákra, hanganyagokra, videószekvenciákra és szövegekre hagyatkozzon, amelyekhez licenccel rendelkezik. Minden, az internetes kínálatban megnevezett és adott esetben harmadik fél által védett márkajegy vagy védjegy teljes mértékben a mindenkori hatályos megjelölési jog és a mindenkor bejegyzett tulajdonos szerzői jogainak rendelkezései alá tartoznak. A puszta megnevezésből nem lehet arra következtetni, hogy a márkajegy nem esik harmadik fél jogainak védelme alá. A szerző által elkészített tartalmak szerzői joga egyedül az oldalak szerzőjét illeti. Az ilyen grafikák, hanganyagok, szövegek és videószekvenciák sokszorosítása vagy felhasználása más elektronikus vagy nyomtatott publikációban a szerző vagy tulajdonos kifejezett hozzájárulása nélkül nem megengedett.

4. A felelősség kizárásának jogi hatálya
A felelősség kizárása minden olyan internetes kínálatra is kiterjed, melyen keresztül utalás történik a jelen weboldalra. Amennyiben a jelen szöveg vagy annak egyes megfogalmazásai nem felelnének meg vagy már nem felelnek meg, illetve nem teljes egészükben felelnek meg az érvényes jogszabályoknak, ez a dokumentum többi részének érvényességét és tartalmát nem érinti.